Program erasmus+ není jen pro studenty

Asi většina studentů slyšela o možnosti výjezdu na zahraniční studijní pobyt v rámci programu erasmus+ díky univerzitě. Dnes je tento program hodně oblíbený a já se nedivím. Já sama mám zkušenost a přes program erasmus+ jsem strávila semestr v Bulharsku ve městě Plovdiv. Dnes bych vám ráda popsala i mnoho dalších možností výjezdů díky programu erasmus+, o kterých se ví už méně a jsou i pro nestudenty. Dokonce někteří zaměstnavatelé vám výjezd mohou nabídnout jako školení či pracovní cestu a nemusíte si na to brát dovolenou.
Snažila jsem se sepsat všechny možnosti různých zahraničních výjezdů a pobytů v rámci programu erasmus+, o kterých vím. Nicméně je dost možné, že od napsání článku již proběhly nějaké změny. Takže pokud máte o výjezd zájem, informujte se na oficiálních stránkách o aktualitách.
Rozdělila jsem článek dle toho, zda člověk musí být student či už pracující, plus jsou tam doplněny i nějaké informace o stipendiu/finanční podpoře, délce pobytu, podmínkách, kde hledat více informací atd. Cílem těchto aktivit od erasmus+ je zvýšit uplatnitelnost mladých lidí na pracovním trhu, modernizovat způsoby formálního a neformálního vzdělávání, propojovat kultury a získat nové informace a zkušenosti.

Pouze pro studenty

  • Zahraniční mobilita přes univerzitu

Podmínky: být student VŠ (výjimečně i SŠ nebo VOŠ), projít výběrovým řízením, splnit dostatečný počet kreditů, zvládat angličtinu nebo popř. jiný jazyk výuky (např. španělštinu, italštinu) a vyřídit si všechny formality
Délka: jeden či dva semestry
Stipendium: každá země je zařazena do tabulky a na základě toho vám bude vypočítáno stipendium na váš pobyt v rozmezí 330-510 €/měsíc
Je třeba si sám zajistit: pokud univerzita či instituce nezajišťuje sama, tak ubytování (kolej, byt), zdravotní pojištění, vybrat si seznam předmětů, které absolvujete

Zase vás odkážu na můj předchozí článek, kde jsme se tím zabývala, protože bych se opakovala.

"Univerzitní

  • Zahraniční praktické stáže přes univerzitu

Podmínky: být student VŠ (výjimečně i SŠ nebo VOŠ), najít si instituci, kde chcete stáž vykonávat a domluvit si s nimi podmínky, zvládat mateřský jazyk hostitelské země stáže a aktivně se zapojovat do programu po celou dobu stáže
Délka: min. jeden měsíc
Stipendium: každá země je zařazena do tabulky a na základě toho vám bude vypočítáno stipendium na váš pobyt – je to o něco málo více, než u zahraničních mobilit (tuším, že 480-650 €/měsíc)
Je třeba si sám zajistit: pokud univerzita či instituce nezajišťuje sama, tak ubytování (kolej, byt, hotel), zdavotní pojištění, domluvit si přesné podmínky absolvování stáže s institucí, kam jedete, vízum atd.

Nevím, jak to funguje na jiných univerzitách, ale na mé univerzitě máme seznam zahraničních podniků a institucí, které vás na stáž mohou přijmout nebo si sami můžete najít jiný podnik/istituci. Začátek, délku a podmínky stáže si domlouváte individuálně se zahraničním hostitelem, není nikde povinně stanoveno, ale platí min. měsíc.

Pro studenty, ale i pracující

  • EVS – European Voluntary Service (Evropská dobrovolná služba)

Podmínky: musí ti být 18-30 let, občan EU nebo partnerských zemí, projít výběrovým řízením, zvládat angličtinu nebo popř. jazyk země výjezdu, mít zájem o zaměření projektu a aktivně se účastnit po celou dobu
Délka: záleží na konkrétním projektu, ale v zásadě 2 týdny až max. 12 měsíců
Finanční podpora: instituce vám měsíčně dává finance na jídlo a kapesné. Tím, že jste dobrovolník, tak se jedná pouze o příspěvek na vaše náklady, ale pokud nejste nijak nároční, vyžít se s tím většinou dá.
Je třeba si sám zajistit: podat přihlášku v daném termínu, absolvovat Skype pohovor, zdravotní pojištění Cigna (to vám potom bude proplaceno), vízum

Jedná se o „dobrovolničení“ v zahraničí na určitou dobu. Projekty jsou buď pouze krátkodobé (2 týdny-59 dní) nebo dlouhodobé (59 dní-12 měsíců), projekty jsou vypisovány celoročně od různých organizací a zaměření.
V rámci programu Evropské dobrovolné služby jsou povětšinou první dny zaměřeny na aktivity, kde poznáte ostatní zahraniční účastníky a vaše pracovní kolegy, prezentace vaší země díky Intercultural night a poté už se ponoříte do tématu projektu. Instituce vám také zajistí nebo proplatí letenky, víza, ubytování po celou dobu projektu, většinou i MHD kartu po městě, kurzy jazyka dané země, školení, společné akce s jinými zahraničními dobrovolníky, popř. nějaké výlety atd. Vždy byste měli mít kontakt i na nějakou místní osobu v případě nějakých problémů či jazykové bariéry.
Po zdárné účasti projektu vám bude předán tzv. Youthpass, tedy certifikát, kde na první straně budou obecné informace o projektu a o vás a na další straně si sami vyplníte kompetence, které jste se díky projektu naučily nebo rozšířily. Pokud jste absolventem SŠ nebo VŠ a nevíte co dál, přijde mi to jako fajn možnost seberealizace.

Informace o nabízených projektech EVS naleznete na webových stránkách organizací, které projekty zaštiťují nebo jen propagují, viz. seznam níže. Dost toho ale naleznete i na skupinách na Facebooku: EVS – short term, EVS vacancy, Discover the EVS – European Voluntary Service, atd.

European Youth Portal
YMCA v České republice
EVS
INEX-SDA
EVS Lužánky
Brno Connected
Intercultural Centrer
Una Exchange

EVS je jedna z možností, jak se dostat na delší dobu do zahraničí. Ideální možnost pro absolventy škol nebo mladé lidi, kteří chtějí nějakou změnu.
EVS je jedna z možností, jak se dostat na delší dobu do zahraničí. Ideální možnost pro absolventy škol nebo mladé lidi, kteří chtějí nějakou změnu.
  • Školení, výměny mládeže

Podmínky: musí ti být zpravidla 13-99 let (většina projektů 18-99 let, ale není pravidlem, věk je vždy definován u jednotlivých projektů), občan EU nebo partnerských zemí, zvládat jazyk programu projektu (většinou angličtina), mít zájem o zaměření projektu a aktivně se účastnit po celou dobu
Délka: záleží na konkrétním projektu, ale v zásadě týden, max. 2 týdny
Finanční podpora: na jízdenky, letenky (popř. víza) je stanovena určitá cena, kterou vám organizace proplatí zpět, tudíž vy sami ve výsledku nic neplatíte. Vždy je cena vypočítána z průměru, tudíž byste se do toho měli vejít i s rezervou (nepokud se nerozhodnete pro cestování 1. třídou). Ubytování a strava je zajištěna dle pokynů projektu.
Je třeba si sám zajistit: podat přihlášku v daném termínu, zdravotní pojištění do zahraničí

Jedná se většinou o týdenní, max. dvoutýdenní projekty, které jsou vypisovány po celý rok. Projekty jsou různého zaměření (sport, kultura, ekologie, sociální problémy, seberozvoj, atd.).
Pokud někde uvidíte výzvu, že se hledají účastníci na určitý projekt, zkontrolujte si, jaké národnosti se projektu mohou účastnit. Také se mrkněte, jaká česká organizace vás tam bude zastupovat a na kterou se můžete obrátit v případě jakýchkoli nesnází. Na některých projektech se také platí účastnický poplatek 20-50 €, které vám potom nebudou proplaceny. Ale vzhledem k tomu, že vše ostatní je hrazeno z fondů erasmu+, rozhodně by vás to nemělo odradit. Dokonce jsem viděla, že i některé české organizace vybírají poplatek za vyplnění přihlášky, řádově 400-800 Kč, ale s tím zkušenosti nemám.

V rámci programu mládežnické výměny nebo školení je povětšinou první dny kladem důraz na aktivity, kde poznáte ostatní účastníky, prezentace vaší země či organizace díky Intercultural night a poté už se ponoříte do tématu projektu. Jeden den či alespoň odpoledne účastníci stráví v centru města nebo jedou na výlet po okolí, často se chodí i na večeři do typické místní restaurace (vše opět hrazeno z fondů erasmu+). Po zdárné účasti na projektu vám bude předán tzv. Youthpass, tedy certifikát, kde na první straně budou obecné informace o projektu a o vás a na další straně si sami vyplníte kompetence, které jste se díky projektu naučili nebo rozšířily.

Informace o nabízených projektech naleznete na webových stránkách organizací, které projekty zaštiťují nebo jen propagují, viz. seznam níže. Dost toho ale naleznete i na skupinách na Facebooku – Youth Projects CZECH REPUBLIC, Erasmus Plus Projects, ERASMUS+ EU Projects Network atd.

Be International Brno
INEX-SDA
Brno Connected
European youth centre Břeclav
Together Czech Republic
Brno for you
Tmelník
KURO Hradec Králové
Eurodesk CZ
United Games of Nations – Czech Republic
Cestuj a vzdělávej se zdarma s Erasmus+
ICM Jindřichův Hradec

Obecně platí, že kratší projekty jsou buď školení nebo výměny mládeže. Školení mají intenzivnější program a na výměnách mládeže je spíše volnější program a více času na diskuzi.
Obecně platí, že kratší projekty jsou buď školení nebo výměny mládeže. Školení mají intenzivnější program a na výměnách mládeže je spíše volnější program a více času na diskuzi.

S projekty v rámci programu erasmus+ mám zkušenosti, účastnila jsem se 3 školení. Jedno školení se konalo v Modre u Bratislavy a to bylo pouze pro Čechy a Slováky. A další 2 v Krakově, ty už byly mezinárodní a hlavním komunikačním jazykem byla angličtina. Ze všech školení mám nespočet zážitků a nových informací. Poznala jsem tam moc fajn lidi!

Doufám, že jsem vám alespoň trošku osvětlila, že program erasmus+ není jen pro studenty a mladé, právě naopak. Na všech projektech, co jsem byla, byli i starší lidé okolo 50+. Ale díky společnému tématu projektu jsme si všichni rozuměli. A určitě to bylo na místě, protože právě tito starší lidé nám předávali své dlouholeté zkušenosti a vědomosti.

Pokud máte zájem o nějaký projekt, neváhejte se přihlásit, stojí to za to!

Máte zkušenosti ať už s univerzitním výjezdem, EVS nebo kratším projektem v rámci erasmus+?

Autor: Martina Koşar
Fotky: Martina Koşar – Canon EOS 750D, archiv projektů erasmus+
Fotky bez mého souhlasu nepoužívejte, prosím! 

7 komentářů u „Program erasmus+ není jen pro studenty“

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: